Finasteride druginfosys         | Drug store delivery los angeles
Stensdalsstugan


      
 

.STF timrade första stugan här 1916 i ett sameviste. Mellan åren 1913 och 1938 hölls sommarskola för samerna i en kåta i Stensdalen. Sedan flyttade samerna sin sommarverksamhet till andra platser. 1939 byggdes mellanstugan med 2 rum och 18 bäddar, nu 12 bäddar. 1977 byggdes den stugan som brann, 2013 påbörjades byggnationerna och nu är den nya stugan äntligen i drift.

Textkälla: STF